DARMY FORCE SECURITY este autorizata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) ca furnizor de formare profesionala pentru urmatoarele programe:

I. Cursul de calificare ,,Agent de securitate”
– Durata cursului – 90 de zile.
– Documente necesare inscrierii la curs: copie BI/CI, copie certificat de nastere, copie act de studii (minim invatamant general obligatoriu), cazier judiciar, adeverinta medicala.
– Programul de desfasurare este flexibil, se adapteaza in functie de cerintele de continut si de orar ale beneficiarului. Corpul didactic este alcatuit din formatori cu o vasta experienta educationala cu adultii.
– Examenul de absolvire consta in trei probe:
– examen teoretic scris (test grila);
– examen teoretic oral (pe bază de bilet);
– proba practic-aplicativa (rezolvarea unei spete).

Dupa promovarea examenului, absolventul primeste Certificat de Calificare Profesionala eliberat de DARMY FORCE SECURITY ce este recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului. In baza Certificatului de calificare obtinut, DGPMB – Serviciul Ordine Publica elibereaza cursantului Atestatul profesional.