Departamentul DARMY FORCE SECURITY de monitorizare şi intervenţie dispune de un sistem computerizat de dispecerizare şi de un număr important de echipaje de intervenţie rapidă, localizate în teren.

La solicitarea dispecerului de serviciu, în cazul unui eveniment petrecut la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă), echipajele de intervenţie DARMY FORCE SECURITY acţionează în cel mai scurt timp pentru soluţionarea problemelor.

DARMY FORCE SECURITY Divizia de Securitate pune la dispoziţia clienţilor un dispecerat de monitorizare funcţional 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. De asemenea agenţii de intervenţie   sunt special pregătiţi, dotaţi cu autoturisme puternice pentru o deplasare rapidă, armă letala sau cu gloanţe de cauciuc, spray cu gaz lacrimogen sau paralizant, vestă antiglonţ, staţie radio emisie - recepţie cu putere mare de comunicare, echipament corespunzător intervenţiilor (bocanci, ţinută inscripţionată cu însemnele firmei, tomfă şi cască antivandal).

 

 

1. MONITORIZAREA sistemelor de alarmare, prin dispeceratul DARMY FORCE SECURITY, care are rolul de a menţine legătura între sistemele de alarmă conectate şi echipajele mobile de intervenţie, pentru a le mobiliza în caz de alarmă.

Dispeceratul  receptează semnalele de alarmă de la abonaţii conectaţi, declanşate automat sau manual, prin acţionarea de către beneficiar a butonului de panică („hold-up” = panică); dispecerii interpretează semnalele în funcţie de tipul alarmei (incendiu, efracţie, panică) şi mobilizează echipajele de intervenţie rapidă şi alte forţe de intervenţie, dacă se impune (pompieri, poliţie etc.).

2. INTERVENŢIA în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi la dispecerat, se face de către echipajele mobile de intervenţie rapidă DARMY FORCE SECURITY, iar cf. art. 36 (5) al Legii 333/2003, în situaţiile în care „forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial”.

Cui îi este destinat?

Conform art. 28 (1) al Legii 333/2003, „conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter”. Iar art. 2 (2) al aceleiaşi legi prevede că „persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie”.

Aşadar, serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă antiefracţieeste destinat preponderent:

  • Proprietăţilor private, apartamente şi vile.
  • Cabinetelor notariale, contabile, de avocatură;
  • Sucursalelor bancare;
  • Sediilor de birouri;
  • Magazinelor, localurilor;
  • Hotelurilor, pensiunilor;
  • Instituţiilor publice, obiectivelor militare;
  • Unităţilor şcolare private sau publice;